Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880


Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Boezemvliet 26
3299 XP Maasdam

Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Bekijk onze locatie op GoogleMaps

Terug naar onze overige producten


Coachend leidinggeven

Voor wie?
Managers en andere hierarchisch of functioneel leidinggevenden die vanuit bedrijfsgericht perspectief de zelfstandigheid en het eigenaarschap van hun medewerkers willen vergroten.

Wanneer moet ik managen en wanneer coachen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag, ontwikkeling en resultaat? Hoe maak ik mijn medewerkers minder afhankelijk van mij?

Voel je je aangesproken? Dan is de opleiding Coachend Leidinggeven iets voor jou. Onderstaand noemen wij de belangrijkste competenties, die bij deze opleiding ontwikkeld en versterkt worden:


  Kerncompetenties Coachend Leidinggeven
 • Visie-ontwikkeling vertalen naar concreet gedrag (competentie).
 • Coaching integreren binnen cyclus van personeelsgesprekken.
 • Kunnen observeren, luisteren, vragenstellen en feedback geven.
 • Eigenaarschap voor gedrag, ontwikkeling en resultaat aankweken bij( je) medewerkers.
 • Verschil herkennen tussen managementvragen en coachvragen
 • Wanneer ga ik managen en wanneer coachen?
 • Herkennen en benoemen van gedragspatronen in het hier en nu en kunnen verbinden aan de bedrijfsdoelstellingen en resultaten.
 • Coachen op 3-niveaus: gedrag (doen), denkpatronen (denken) en identiteit (willen).
 • Coachen op veranderingen.
 • Coachen op weerstand en conflicten.

Opbouw
De training bestaat uit 4 dagen van 9.30 uur tot 20.30 uur, een vervolgdag en wordt afgesloten met een individueel eingesprek met de coach/trainer. De training is verspreid over ongeveer 3 maanden. De eerste dag staat in het teken van het leren kennen hoe je jezelf als "autoriteit" neerzet en wat het effect daarvan is op je medewerker. Immers, je kunt pas effectief coachen als je ook kunt managen. Regelmatig komt het voor, dat leidinggevenden met coachen proberen op te lossen wat ze als manager "laten liggen", of andersom. Vervolgens maak je kennis met een aantal instrumenten en leer je ze te gebruiken vanuit jouw persoonlijke stijl.

De tweede dag bestaat uit het leren coachen op weerstand (ook bij veranderingen). Hierbij leer je de achtergrond van de weerstand te achterhalen. Wanneer is het "niet willen" en wanneer is het "niet kunnen". Je wordt hierbij zelf ook geconfronteerd met je opvattingen over veranderingen.

De derde en de vierde dag maak je kennis met groepsdynamica en het coachen van teams. Hierbij leer je hoe je patronen kunt zien in het gedrag en denkwijzen van een team, hierop te intervenieren, op een wijze waarmee je het eigenaarschap bij het team laat liggen. Op deze wijze vergroot je het teamvermogen tot het nemen van resultaatverantwoordelijkheid. Op de vierde dag oefen je met "lastige situaties"en het coachen op conflicten. De vervolgdag staat open voor ingebrachte casuÔstiek en het oefenen daarmee. De training wordt afgesloten met een eindgesprek met de trainer/coach. Tijdens dit eindgesprek hoor je waar je "staat" in je ontwikkeling als coachend leidinggevende en krijg je adviezen over je vervolgmogelijkheden.

Werkwijze
De werkwijze is zeer praktisch gericht en bestaat uit veel oefenen en veel feedback. Theorie wordt gegeven in de vorm van minicolleges, zodanig dat de theorie meteen toegepast kan worden. Hoewel er een programma is, staat datgene wat in het "hier en nu gebeurt" voorop. Immers, het zijn niet de modellen en theorieŽn die jehet meest bijblijven, wel de lastige, mooie en soms pijnlijke momenten, die je het liefst overslaat, maar achteraf de beste leermomenten opleveren. Er wordt verwacht dat je reflecteert op je eigen leerproces in de vorm van reflectieverslagen. Tevens wordt verwacht dat je in de werksituatie met het geleerde kunt oefenen.

Download bijlage