Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880

Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Werkwijze

Onze werkwijze is persoonsgericht. Dat wil zeggen, dat je als deelnemer met al je plussen en minnen, vooral met jezelf geconfronteerd wordt en met het effect van je gedrag op anderen en de (werk)context. De uiteindelijke doelstelling blijft, dat je als deelnemer effectief gedrag gaat vertonen, waardoor je betere resultaten behaalt. Wij hanteren een practische aanpak. Korte theorie, die meteen tijdens de training/coaching en in de werksituatie toegepast kan worden.

Onze trainingen gaan verder dan alleen het aanleren van vaardigheden. Wij beogen tevens een attitudeverandering te bewerkstelligen, die je als deelnemer leert verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en leerproces, dat verder gaat dan de duur van de training of de coaching. Vetrekpunt is jouw leerdoel c.q de coachingsvraag, gerelateerd aan de werk- en leefsituatie.

Onze expertise als trainer en coach, is dat wij als geen ander kunnen "spelen"met de interactie die in het hier en nu plaatsvindt. Wij zetten onszelf als trainings/coachinstrument in en schuwen hierbij de confrontatie niet. Wij geven glasheldere feedback met een mildheid, die recht uit het hart komt. Deelnemers voelen zich hierdoor gezien, gehoord, gesteund en erkend.
Onze expertise als trainer en coach is gebaseerd op het systeemdenken.
Dit is een manier van kijken naar het geheel(cyclisch denken).
Niet de een of de ander is schuldig dat het misgaat in de communicatie(lineair denken).

Wat doen twee of meerdere partijen met elkaar in de interactie waardoor het misgaat.
Het gaat altijd om de kwaliteit van de interactie.

Drie niveaus

Wij richten ons met het trainen en coachen op drie niveaus, te weten: Doen, denken en willen.Doen
Hierbij gaat het om het ontdekken van patronen van (ineffectief) gedrag en het effect van dit gedrag op de ander. Door kennis en het trainen van vaardigheden kan het ineffectieve gedrag omgezet worden in effectief gedrag.

Denken
Soms heb je wel de kennis en de vaardigheid, maar vertoon je nog steeds ineffectief gedrag. In dit geval is het zinvol om na te gaan welke gedachten, opvattingen, normen je hebt over de situatie, de ander en jezelf. Bijvoorbeeld een manager, die weet hoe hij moet delegeren als vaardigheid, maar hij doet het niet. Het kan zijn dat deze manager belemmerende gedachten heft, die van invloed zijn op zijn of haar gedrag. Bijvoorbeeld: "Ik kan het het allerbeste",of "als ik het uit handen geef, dan gaat het mis en krijg ik op mijn kop" of "alleen mijn manier is goed". Etc. In dit geval is het van belang om bewust te worden van deze belemmerende gedachten, deze te veranderen en een keuze te maken voor effectief gedrag.

Willen
Hierbij gaat het om bewustzijnsvergroting op het niveau van drijfveren, op identiteitsniveau, om innerlijke motivatie, kortom, "wil ik het wel? Past het wel bij mij?" Bijvoorbeeld een medewerker, die regelmatig een conflict heft, omdat hij zich niet conformeert aan de organisatieregels. Deze medewerker kan er achter komen, dat zijn persoonlijke waarde van onafhankelijkheid zo sterk is, dat hij eigenlijk niet past in een organisatie waar hij rekening moet houden met anderen en er wellicht beter aan doet voor zichzelf te beginnen.

Tenslotte willen we het fenomeen van ervaringsleren noemen. Wat herinner je je van de laatste training, die je hebt gevolgd? Waarschijnlijk niet de modellen of de instructies, maar wel de gebeurtenissen eromheen. De feedback, waardoor je boos werd of van slag raakte, het conflict in de groep, het gevoel van flow toen het goed ging. Ervaringen blijven nu eenmaal beter hangen dan kennis. Leren is niets anders dan betekenis geven aan ervaringen en dat kan op talloze manieren.Je kunt erop rekenen, dat je in onze trainings en coachtrajecten nieuwe ervaringen en inzichten opdoet, die aansluiten bij je werk en je leven.

Bovengenoemde werkwijze kan zowel op individueel als op teamniveau toegepast worden.