Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880


Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Boezemvliet 26
3299 XP Maasdam

Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Bekijk onze locatie op GoogleMaps

Terug naar onze overige producten


ďWil je professioneel leren coachen?Ē

Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip is. Het geven van advies of het stellen van vragen wordt al gauw coaching genoemd.
Echt professioneel coachen is echter een vak apart.


Visie op coaching

Visie op coaching Visie op coaching is de ander uit zichzelf in beweging laten komen. Wel een beweging in de juiste richting. Resultaat gericht coachen. Je moet wel weten waar de gecoachte naar toe wil. Welke meetlat is er, welk resultaat moet het (voor de organisatie) opleveren en welk gedrag of competentie hoort daarbij. Hier ontstaat de coachvraag. Wat belemmert de gecoachte om het gewenste gedrag te laten zien? Zonder coachvraag kun je niet coachen. Je kunt advies geven of een tip, maar je ontneemt daarmee de gecoachte het eigenaarschap voor zijn eigen leerproces. (Als iemand honger heeft kun je hem een vis geven, beter is om hem een hengel te geven) Coachen is het voor de ander zichtbaar maken met welke denk _en gedragspatronen hij zich elke keer weer klemzet en leert de ander in staat te stellen bewust te kiezen voor een effectiever denkpatroon en gedrag. Je leert de ander te leren. Daarbij zet je jezelf als coach in als instrument. Je confronteert de ander in het hier en nu met het effect van zijn gedrag. Je doet dit met mildheid maar wel open, direct en zonder doekjes er om te winden. Als coach zeg je datgene, wat 95 % van de bevolking denkt, maar niet zegt, zonder te bruskeren of te schofferen. De interactie tussen de gecoachte en de omgeving is bepalend voor zijn specifieke gedrag. Leren is bewegen, uit je comfortzone komen, grensverleggend, soms in flow, soms moeizaam en pijnlijk. Je stimuleert de ander al zijn mogelijkheden en talenten te ontdekken, vanuit een positieve grondhouding. Het uiteindelijke coachresultaat komt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de gecoachte ten goede, evenals de doelstelling van de organsiatie. Om dit te bereiken moet je professioneel kunnen coachen. Daarom is coachen een vak apart.

Coachopleidingen Coachend leidinggeven Opfriscursus "Coachen in de ijsberg" Resultaatgericht Coachen


Download bijlage