Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880


Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Boezemvliet 26
3299 XP Maasdam

Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Bekijk onze locatie op GoogleMaps

Terug naar onze overige producten


Executive coaching


Ben je directeur of vervul je anderszins een functie waarin je eindverantwoordelijk bent? Dan heb je een geweldige, maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van zaken waarover je met niemand "van binnen" echt open kunt praten. Soms ook betreft het je eigen huidige en/of toekomstige functioneren. Soms "lukken dingen gewoon niet" en weet je niet precies waarom niet. Soms zijn er specifieke problemen waarover je in vertrouwen met iemand wil praten. In die situaties kan een externe coach uitkomst bieden. De coach treedt op als sparringpartner, meedenkend, meevoelend en verhelderend, maar ook open, direct en confronterend.

Werkwijze Executive coaching
Een Executive coachtraject start altijd met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek maak je kennis met je coach, ondervind je de wijze van werken en stel je de coachvraag, de doelstelling en de gewenste resultaten vast. Aan het eind van dit gesprek nemen jij en je coach een besluit om door te gaan. Bij niet doorgaan is het intakegesprek kosteloos.

Bij wel doorgaan worden de coachvraag, de doelstelling en de gewenste resultaten schriftelijk vastgelegd in een offerte. Het coachtraject bestaat uit ongeveer 7 gesprekken, inclusief de intake en het evaluatiegesprek. Indien relevant, heeft het onze voorkeur om je leidinggevende bij de intake en evaluatie te betrekken. De inhoud van de coachgesprekken blijft uiteraard vertrouwelijk. De coachlocatie is in principe ten kantore van Vorm Consult, tenzij in nader overleg met de coach anders wordt bepaald.

Download bijlage