Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880


Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Boezemvliet 26
3299 XP Maasdam

Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Bekijk onze locatie op GoogleMaps

Terug naar onze overige producten


Persoonlijk en Inspirerend Leiderschap


Persoonlijk en Inspirerend Leiderschap
Waarom een training Persoonlijk en Inspirerend Leiderschap?

Ben je in staat jezelf te inspireren? Ben je inspirerend voor je medewerkers? Ben je een inspirerende sparringpartner voor je leidinggevende? Je collega’s? Deze intensieve training haalt niet alleen het beste uit jezelf, maar geeft ook praktische handvatten voor een inspirerend en effectief leiderschap.

Visie op leiderschap
Leiderschap gebaseerd op macht en top-down benadering blijkt steeds minder te werken. Nieuw leiderschap wordt gevraagd. Vanuit gelijkwaardigheid, authenticiteit en integriteit. Je hebt vooral een dienende functie naar je medewerkers en je werkomgeving. Je doet dat niet alleen door richting te geven aan proces en inhoud, maar ook door het stimuleren en ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid en talenten.

Het resultaat van de training

  • Je hebt inzicht in je drijfveren, je talenten en je inspiratiebronnen en hebt aan de lijve ervaren hoe dit doorwerkt in je leiderschap.
  • Je bent je beter bewust van je valkuilen, je schaduwkanten en je belemmerende overtuigingen. Vanuit dit bewustzijn ben je beter in staat jezelf te leiden.
  • Daardoor ben je ook beter in staat je medewerkers en je werkomgeving te leiden en te inspireren. Omdat je jezelf niet groter of kleiner maakt dan je bent, ben je geloofwaardiger en zijn de mensen in je werkomgeving meer bereid je te volgen.
  • Je weet wanneer je moet leiden, managen, of moet coachen.
  • Je weet hoe je de zelfverantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van je medewerkers kunt vergroten.
  • Je hebt inzicht in groepsdynamica en weet welke interventies er nodig zijn om van een groep individuen een team te maken. Je leert je team om beter hun onderlinge verschillen te benutten in plaats van te bestrijden. Je bent beter in staat om hun resultaatverantwoordelijkheid te vergroten.

Opzet van de training


Structuur van de training

De training bestaat uit een intakegesprek , een blok van 3 aaneengesloten dagen en 2 blokken van 2 aaneengesloten dagen. De werktijden zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor diegenen die de voorkeur geven om te overnachten zijn er in de buurt van de trainingslocatie overnachtingsmogelijkheden. (In overleg). Je voert het intakegesprek met de trainer en duurt ongeveer een uur. Je leerdoelen worden besproken en zo nodig verdiept en aangescherpt. Uit ervaring is gebleken dat een dergelijk intake gesprek zorgt voor een “vliegende start” in de training zelf.


Werkwijze en visie op leren

De training is zeer praktisch van opzet. De theorie wordt gegeven in de vorm van “minicolleges” die meteen tijdens de training en in de werksituatie toegepast kunnen worden. Er is sprake van een parallel leerproces. Dat wil zeggen, dat de trainingsgroep als simulatie dient voor de dynamiek die ook binnen teams in werksituaties worden aangetroffen. Het “plek innemen”, beïnvloeden, sturen en volgen, wordt ter plaatse zichtbaar. De interactie in de trainingsgroep is dan ook een belangrijke rode draad. Om een optimale verhouding te hebben tussen mate van groepsinteractie en individuele aandacht, bestaat de trainingsgroep uit maximaal 15 deelnemers.

Hoewel er tijdens de training met een programma wordt gewerkt, krijgen “hier en nu” situaties voorrang. (mits ze in het kader van de trainingsdoelstelling vallen). Vormconsult hanteert het principe van ervaringsleren. Wat herinner je je van de laatste training die je hebt gevolgd? Waarschijnlijk niet de modellen of de theorie, maar wel de gebeurtenissen er omheen. De feedback, waardoor je boos werd, of van slag raakte, het conflict in de groep, het gevoel van flow toen het goed ging. Ervaringen blijven nu eenmaal beter hangen dan kennis. Leren is niet anders dan betekenis geven aan ervaringen en dat kan op talloze manieren. Je kunt er op rekenen, dat je in deze training nieuwe ervaringen en inzichten opdoet, die aansluiten bij je werk en je leven.


Opbouw van de training

Blok 1 “Jezelf inspireren”
Tijdens het eerste blok sta je zelf centraal. Aan het eind van dit blok heb je meer zicht op wie je bent, wat je doet en wat je drijfveren zijn (in je leiderschap), wat jouw beeld van de wereld is en welk effect dit heeft op je denken en handelen. Je bent meer bewust van hoe je geneigd bent te reageren in verschillende situaties, bij verschillende mensen. Je bent je meer bewust van je projecties, je triggers en je hebt meer zicht op welk aandeel jij zelf hebt in de interactie met een ander. Door deze bewustwording ben je effectiever in je communicatie, met jezelf en de ander. Ook kies je bewuster voor de verschillende “petten” van leider, manager en coach en handelt daar ook naar. Blok 1 is het fundament van blok 2 en 3.

Blok 2 “De ander inspireren”
Tijdens dit blok staat de interactie tussen jou en de ander centraal. Aan het eind van dit blok heb je geoefend met het voeren van (lastige) gesprekken. Je weet beter om te gaan met weerstand. Je hebt geleerd hoe je de resultaat verantwoordelijkheid bij de ander kunt laten en de ander hier op kunt coachen. Je hebt kennis van de leerontwikkelingsfases van je medewerkers en je weet welke interventies daarbij horen en hebt daarmee geoefend. Je hebt geleerd om deze kennis te integreren met het schakelen tussen de pet van leider, manager en coach. Je bent je meer bewust van je opvattingen over conflicten en welke invloed dat heeft op je leiderschap.

Blok 3 “Je team inspireren”
Tijdens dit blok staat centraal hoe je de resultaatverantwoordelijkheid van je team kunt vergroten. Aan het einde van dit blok ben je in staat het geleerde uit blok 1 en 2 toe te passen op teamniveau. Je hebt kennis van de ontwikkelingsniveaus van teams en herkent deze bij het team waar je mee werkt. Je bent beter in staat de zelfverantwoordelijkheid van je team te vergroten. Je hebt geleerd en geoefend met basisinterventies om de kwaliteit van de samenwerking en de interactie te vergroten. Tenslotte ben je je ook bewust van je eigen aandeel, waarmee je een eventuele stagnatie van de teamontwikkeling in stand houdt.

Leerteams
Aan het eind van het eerste blok worden leerteams samengesteld. (3 à 4 personen per leerteam). Deze leerteams komen tussen blokken, minimaal één keer een dagdeel bij elkaar, voor intervisie en te oefenen met het geleerde. De persoonlijke en professionele ontwikkeling krijgt hierdoor, ook tussen de blokken door impulsen, waardoor het een continue leerproces wordt, met de grootste kans op het duurzaam borgen van het leerrendement.

Download bijlage