Vrijblijvende afspraak? Bel: +31 (0)6-43004880


Geinteresseerd in ons trainingsaanbod?

Contactgegevens

Heb je belangstelling voor onze diensten of wil je gewoon meer van ons weten, neem dan contact met ons op, of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Ons adres is:
Vorm Consult
Boezemvliet 26
3299 XP Maasdam

Mobiel : 06-43004880
e-mail: info@vormconsult.nl

Bekijk onze locatie op GoogleMaps

Terug naar onze overige producten


Teamcoaching


Als team ervaar je onvoldoende samenwerking, maar kan er niet de vinger op leggen, wat het nu is. Er is voldoende potentieel in het team, maar het komt er niet uit. Door reorganisatie worden er andere competenties van het team verwacht. We spreken mensen aan op een goede samenwerking, maar hoe doen we het zelf eigenlijk? Dit zijn voorbeelden waarbij een teamcoach uitkomst kan bieden. Bij teamcoaching richten wij ons op de groep in plaats van het individu. Het zichtbaar maken van terugkerende gedragspatronen, hoe verloopt de onderlinge interactie? Wat zijn de geschreven, maar vooral de ongeschreven regels, die de situatie in stand houden. Welke denkpatronen, normen zijn er, die blokkerend werken? Een teamcoach is in staat dit helder te maken en het team in beweging te brengen. Uiteindelijke doelstelling is, dat het team in staat gesteld wordt deze belemmerende patronen zelf te doorbreken en keuzen te maken voor nieuw duurzaam effectief gedrag.

Werkwijze teamcoaching
Teamcoaching start altijd met een intake. Welke vorm de intake heeft is afhankelijk van de probleemsituatie. De opdrachtgever en de coach bepalen gezamenlijk, welke aanpak het meest passend is. Het aantal gesprekken en de frequentie is eveneens afhankelijk van de probleemsituatie en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De manager van het team is altijd aanwezig bij de teamcoaching omdat wij uitgaan van een collectief leerproces.

Afhankelijk van de probleemsituatie kan teamcoaching afgewisseld worden met trainingsmomenten, in het geval dat vergroting van kennis en vaardigheden het probleemoplossend vermogen van het team zal versterken. Ook kan gekozen worden voor coaching "on the job" waarbij de coach aanwezig is bij een regulier teamoverleg en daarbij, indien nodig intervenieert om feedback te geven op het proces, de samenwerking en de kwaliteit van de interactie. Uiteindelijk zijn alle coachinterventies bedoeld om het eigenaarschap voor het leerproces en de resultaatverantwoordelijkheid te vergroten.

Download bijlage